Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przez producentów rolnych będą przyjmowane w terminie  od 1 lutego do 29 lutego 2024 r.

Do wniosków należy dołączyć faktury VAT(lub ich kopie), które stanowią dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,46 zł/1 litr oleju napędowego oznacza to, że producent rolny może uzyskać

  • 161,60 zł(110×1,46zł) z 1 ha użytków rolnych
  • 58,40 zł (401×1,46zł) z 1 średniej rocznej DJP bydła
  • 5,84 zł (41×1,46zł) z 1 średniej rocznej liczby świń
  • 58,40 zł (401×1,46zł) z 1 średniej rocznej DJP owiec
  • 58,40 zł (401×1,46zł) z 1 średniej rocznej DJP kóz
  • 58,40 zł (401×1,46zł) z 1 średniej rocznej DJP koni

Hodowcy zwierząt dołączają także zaświadczenie z ARiMR o średniej rocznej liczbie świń albo dużych jednostkach przeliczeniowych bydła, owiec, kóz lub koni.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1948).