Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie prowadzenia w okresie od 1 stycznia 2024 roku dokumentacji leczenia zwierząt i stosowanych produktów leczniczych.

Zdjęcie komunikatu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie prowadzenia w okresie od 1 stycznia 2024 roku dokumentacji leczenia zwierząt i stosowanych produktów leczniczych.