Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Miączynie informuje o terminach zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP na terenie Gminy Miączyn