Wieś położona w gminie Miączyn, nad rzeką Siniochą, w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej. W okresie XIV – XVI wieku na terenie miejscowości funkcjonowało osiedle o charakterze obronnym, nazywane w terminologii archeologicznej gródkiem stożkowatym. Miał on ok. 55 metrów średnicy i był otoczony 12 metrową fosą.

Pierwsza wzmianka o Zawalowie pochodzi z 1394 roku, kiedy wraz 25 innymi wioskami wszedł w skład utworzonej parafii łacińskiej w Grabowcu. Pierwsza wzmianka o cerkwi pochodzi z roku 1564.

W 1845 roku istniało w Zawalowie aż 8 karczm. Na początku XX wieku istniał we wsi wiatrak oraz trzy młyny wodne. Według spisu z 1921 roku wieś liczyła 112 domów i 735 mieszkańców.

22 lipca 1943 roku Niemcy wysiedlili ze wsi Polaków. W 1953 roku założono w Zawalowie Spółdzielnię Produkcyjną. Jej członkowie wybudowali oborę i magazyn zboża. W budynku magazynu w latach 1957-1958 uruchomiono piekarnię, która była czynna do końca lat 60-tych.
W roku 1956 Zawalów został zelektryfikowany, natomiast w roku 1976 grunty zostały skomasowane.

Wieś położona jest wzdłuż drogi krajowej Nr 74 Zamość-Hrubieszów. Przez wieś przebiega również droga gminna o nawierzchni bitumicznej łącząca Zawalów z Koniuchami-Kolonią, w miejscowości jest dobrze rozwinięta sieć dróg gminnych.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku wieś Zawalów liczyła 605 mieszkańców,natomiast na 31 grudnia 2005 roku 607 mieszkańców.

Liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31 grudnia 2006 roku – 622
Liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31 grudnia 2008 roku – 610
Liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31 grudnia 2010 roku – 593
Liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31 grudnia 2012 roku – 578.

Liczba mieszkańców sołectwa zameldowanych na pobyt stały lub czasowy  na dzień 31 grudnia 2019 roku – 541.

Wykaz sołtysów w Zawalowie od 1972 r.

Imię i Nazwisko sołtysa okres urzędowania
Stanisław Oleszczuk 1972 r. – 1980 r.
Mieczysław Oleszczuk 1980 r. – 1990 r.
Jan Baryła 1990 r. – 1994 r.
Ryszard Kuter 1994 r. – 2006 r.
Mariusz Pac 2006 r. – 31.03.2014 r.
Jan Brodziński 01.04.2014 r. – obecnie