Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 18 Statutu Gminy Miączyn zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2024 r. o godz. 07:30 w Sali Kolumnowej Urzędu Gminy Miączyn odbędzie się III Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Miączyn z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 29, obręb Miączyn PGR;
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok.

  1. Zamknięcie Sesji.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) niniejsze zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Miączyn stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Przewodniczący Rady Gminy Miączyn

/-/ Marek Kamiński