17 października 2022 r. dokonano odbioru drogi wewnętrznej w Żukowie. Zadanie pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żuków od km 0+000 do km 0+771” zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycję wykonała firma  ,,DROGMOST” Sp. z o.o.

Całkowita wartość inwestycji – 1 254 215,72 zł,

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 577 213,20 zł