Gmina Miączyn realizuje zadanie pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach 8 Edycji Programu Polski Ład”,  w ramach którego Wykonawca opracowuje dokumentację techniczną na następujące odcinki dróg:

  1. Droga w miejscowości Świdniki (droga gminna nr 110745L)
  2. Droga w miejscowości Poddąbrowa (droga gminna nr 110739L)
  3. Droga w miejscowości Horyszów (od drogi krajowej nr 74 do drogi gminnej Horyszów – Gdeszyn)
  4. Droga w miejscowości Frankamionka (odcinek od starej szkoły do torów kolejowych)
  5. Droga w miejscowości Żuków (droga gminna nr 110743L)

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców do zgłaszania uwag do projektów technicznych. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami zainteresowanych właścicieli poszczególnych działek przylegających do powyższych dróg oraz o wnoszenie ewentualnych uwag.

Więcej informacji o przedmiotowych drogach uzyskają Państwo osobiście  w Urzędzie Gminy Miączyn, pok. Nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

W załączeniu przedstawiamy dokumentację techniczną głównie dotycząca lokalizacji zjazdów z projektowanych odcinków dróg: