Według stanu na dzień 30.09.2022 r.z terenu gminy Miączyn do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie złożono:

  • wniosków o dofinansowanie – 56
  • zawarto umów na dofinansowanie – 48
  • zrealizowano przedsięwzięć – 26

Łączna kwota wypłaconych dotacji – 510 889,78 zł