Według stanu na dzień 29.09.2023 r. z terenu gminy Miączyn do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie złożono:

  • wniosków o dofinansowanie -96
  • zawarto umów na dofinansowanie – 72
  • zrealizowano przedsięwzięć – 45

Łączna kwota wypłaconych dotacji – 1 155 610,51 zł