Według stanu na dzień 30.06.2023 r. z terenu gminy Miączyn do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie złożono:

  • wniosków o dofinansowanie -82
  • zawarto umów na dofinansowanie – 70
  • zrealizowano przedsięwzięć – 36

Łączna kwota wypłaconych dotacji – 826 417,46 zł