Według stanu na dzień 31.03.2023 r. z terenu gminy Miączyn do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie złożono:

  • wniosków o dofinansowanie – 77
  • zawarto umów na dofinansowanie – 57
  • zrealizowano przedsięwzięć – 30

Łączna kwota wypłaconych dotacji – 626 467,87 zł