Według stanu na dzień 30.12.2022 r.z terenu gminy Miączyn do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie złożono:

  • wniosków o dofinansowanie – 61
  • zawarto umów na dofinansowanie – 52
  • zrealizowano przedsięwzięć – 29

Łączna kwota wypłaconych dotacji – 612 096,77 zł