W imieniu sołtysów i rad sołeckich informujemy mieszkańców naszej gminy o zaplanowanych w najbliższym czasie, zebraniach wiejskich:

Miejscowość Data godzina lokal
Gdeszyn 12.02.2024 15:00 Świetlica wiejska w Gdeszynie-Kolonii
Gdeszyn-Kolonia 12.02.2024 15:00 Świetlica wiejska w Gdeszynie-Kolonii
Niewirków 12.02.2024 16:30 Świetlica wiejska w Niewirkowie
Niewirków-Kolonia 12.02.2024 18:00 Świetlica wiejska w Niewirkowie-Kolonii
Poddąbrowa 13.02.2024 15:30 Świetlica wiejska w Poddąbrowie
Ministrówka 13.02.2024 17:00 Mieszkanie Pani Sołtys
Świdniki 13.02.2024 18:00 Świetlica wiejska w Świdnikach
Czartoria 14.02.2024 14:00 Remiza OSP w Czartorii
Żuków 14.02.2024 15:00 Świetlica wiejska w Żukowie
Frankamionka 15.02.2024 12:00 Świetlica wiejska w Koniuchach
Koniuchy 15.02.2024 13:00 Świetlica wiejska w Koniuchach
Koniuchy-Kolonia 15.02.2024 13:00 Świetlica wiejska w Koniuchach
Kotlice 15.02.2024 15:00 Świetlica wiejska w Kotlicach
Kotlice-Kolonia 15.02.2024 15:00 Świetlica wiejska w Kotlicach
Zawalów 17.02.2024 15:00 Świetlica wiejska w Zawalowie
Zawalów-Kolonia 17.02.2024 15:00 Świetlica wiejska w Zawalowie
Miączyn-Stacja 18.02.2024 12:15 Świetlica wiejska w Miączynie
Horyszów 18.02.2024 14:00 Świetlica wiejska w Horyszowie
Horyszów-Kolonia 18.02.2024 14:00 Świetlica wiejska w Horyszowie
Miączyn-Kolonia 18.02.2024 16:30 Świetlica wiejska w Miączynie
Miączyn 18.02.2024 16:30 Świetlica wiejska w Miączynie

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Stwierdzenie ważności zebrania.
  4. Sprawozdanie sołtysa z działalności za 2023 rok.
  5. Dyskusja.
  6. Zamknięcie zebrania.

Wójt Gminy

/-/ Ryszard Borowski