Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu z s. w Sitnie organizuje szkolenia dla rolników z “Płatności obszarowych”