Informacja dla rolników dot. szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych przez ”niekorzystne zjawiska atmosferyczne”

 

informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych w wyniku wystąpienia “niekorzystnych zjawisk atmosferycznych”:

– przymrozków wiosennych,

– gradu,

– nawalnego deszczu,

Wnioski o szacowanie szkód należy złożyć w Urzędzie Gminy w pokoju nr 12. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 84 618 00 05 wew. 44.

We wniosku należy podać wszystkie uprawy niezależnie od wielkości poniesionych strat zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o dopłaty bezpośrednie składanym do ARiMR.

Do wniosku należy dołączyć: kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2024 r.

Poniżej formularze do pobrania: