Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu informuje, że od 1 stycznia 2024 r. dostępne będą 4 Stacje Terenowej Diagnostyki Włośnicy.

Zdjęcie z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu odnośnie włośnicy.