Wójt Gminy Miączyn ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu rosnących w miejscowości Zawalów, działka nr 1054/2 w ilości dwóch sztuk.

Wykaz drzew do sprzedaży i wycinki:

Lp. Gatunek Obwód pnia
1 Jesion wyniosły 195 cm
2 Lipa szerokolistna 192 cm

Cena wywoławcza pozyskanego drewna wynosi 400,00 zł netto (słownie złotych: czterysta 00/100) plus podatek VAT w wysokości 23%.

Ustala się termin przetargu  na dzień 21.02.2024 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miączyn.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu udzielone zostaną w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Miączyn lub pod nr tel. 84 618 00 05 wew. 44.

Do pobrania: