Imię i Nazwisko Funkcja
MAREK KAMIŃSKI Przewodniczący Rady Gminy
TADEUSZ MAKUCH I Wiceprzewodniczący Rady Gminy
PIOTR SIOSTRZANKOWSKI II Wiceprzewodniczący Rady Gminy
MAREK BĄK Radny
JAN BRODZIŃSKI Radny
IRENA HRYCUNIAK Radna
ZBIGNIEW JAROSIEWICZ Radny
ALBERT PIJAJKO Radny
JAKUB RUBACHA Radny
WOJCIECH SURMACZ Radny
AGNIESZKA SZYKUŁA Radna
KINGA WASĄG Radna
GRZEGORZ WLAZŁY Radny
SYLWIA ŻEROMSKA-SIWCZUK Radna
KAMIL ŻYŁA Radny

Rada Gminy Miączyn

kadencja 2024 – 2029