Imię i Nazwisko Funkcja
Sylwester DOMINA Przewodniczący Rady Gminy Miączyn
Bożena Antonina SIUDAK I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Natalia NIECKARZ-MIC II Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Marek Łukasz BĄK Radny
Jerzy BILSKI Radny (do 8 września 2022 r.)
Anna Cecylia CHOJNOWSKA Radna
Adam Arkadiusz HRYSIAK Radny
Zbigniew Józef JAROSIEWICZ Radny
Marek KAMIŃSKI Radny
Tadeusz Zbigniew MAKUCH Radny
Marcin Dariusz MALEC Radny
Maria SIEJCZUK Radna
Marek SOCHA Radny
Józef Zbigniew WĘGLIŃSKI Radny
Grzegorz Kazimierz WLAZŁY Radny
Kamil ŻYŁA Radny (od 4 grudnia 2022 r.)