Za nami I Sesja Rady Gminy Miączyn. Było to bardzo ważne wydarzenie dla radnych, dla nowego Wójta Gminy jak również dla całej społeczności lokalnej. Przed otwarciem posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Miączyn VIII kadencji Pan Sylwester Domina przywitał przybyłych Radnych nowej kadencji, ustępującego Wójta, Wójta elekta, pracowników Urzędu Gminy oraz zaproszonych gości. Złożył życzenia nowym Radnym i przekazał prowadzenie obrad Panu Tadeuszowi Makuchowi. Radny senior prowadził obrady do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Miączyn. Przewodniczącym został wybrany Pan Marek Kamiński. W czasie obrad Radni oraz Wójt Pan Jarosław Stoń złożyli uroczyste ślubowanie.

Na I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Miączyn wybrany został Pan Tadeusz Makuch, na II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Miączyn Pan Piotr Siostrzankowski.

W składzie Rady Gminy Miączyn zasiedli: Marek Bąk, Jan Brodziński, Irena Hrycuniak, Zbigniew Jarosiewicz, Marek Kamiński, Tadeusz Makuch, Albert Pijajko, Jakub Rubacha, Piotr Siostrzankowski, Wojciech Surmacz, Agnieszka Szykuła, Kinga Wasąg, Grzegorz Wlazły, Sylwia Żeromska-Siwczuk oraz Kamil Żyła.

 “Praca samorządowca to trudna, odpowiedzialna i wymagająca służba (…) przed nami nowy rozdział historii, będziemy go pisać razem, ocenią go mieszkańcy za 5 lat i to będzie dla nas wszystkich najważniejsza ocena. (…) Dzisiejszy dzień to dla mnie szczególna lekcja, lekcja wdzięczności i pokory. Wdzięczności dla mieszkańców, którzy tak licznie mi zaufali, a pokory bo wiem, że muszę zrobić wszystko by tego zaufania nie zawieść”- podkreślał w swoim przemówieniu nowo zaprzysiężony Wójt Gminy Miączyn Pan Jarosław Stoń.

Zapewnił wszystkich zebranych, że jego priorytetem jest współpraca z Radą Gminy Miączyn, Powiatem Zamojskim, władzami wojewódzkimi oraz jednostkami organizacyjnymi gminy. Ważnym elementem będzie współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszej gminy. Podziękował zaproszonym gościom za poświęcony czas, że mogli uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu dla naszej społeczności.

I sesję Rady Gminy Miączyn zamknął Przewodniczący Rady Gminy, następnie Wójt Gminy zaprosił wszystkich na słodki poczęstunek.