Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska zaprasza na szkolenie pt. Rozwój Kobiecej Siły,

które odbędzie się 7 marca br. w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie.

Szkolenie jest skierowane do kobiet z obszaru działania LGD Ziemia Zamojska.