Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żuków od km 0+000 do km 0+771” został wyłoniony wykonawca robót

Zakład Budowlano-Transportowy ,, DROGMOST” Spółka z o.o., Mokre 24D, 22-400 Zamość z terminem realizacji do 30 września 2022 r.

KOSZTY REALIZACJI PRZEDMIOTOWEGO ZADANIA:

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 1 154 426,41 zł.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 577 213,20 zł.
Udział własny Gminy Miączyn: 577 213,21 zł.

PODSTAWOWY ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:

  1. Roboty przygotowawcze – 771 m.
  2. Wykonanie nowej nawierzchni betonem asfaltowym – 3 985 m².
  3. Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi – 283,6 m².
  4. Wykonanie barier ochronnych – 390 m.