Poddąbrowa jako samodzielna wieś występuje dopiero po II wojnie światowej.

Na terenie obecnej miejscowości istniał folwark o nazwie Michałówka. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z roku 1812. Folwark Michałówka posiadał połączenie zbudowaną w 1928 roku kolejką wąskotorową ze stacją w Miączynie. Po II wojnie światowej tutejszy majątek uległ parcelacji. Od 1957 roku w pomieszczeniach budynku mieścił się Ośrodek Zdrowia z Izba Porodową, który uległ likwidacji w 1972 roku.

W 1936 roku, podczas komasacji gruntów wydzielono wieś Poddąbrowa, ale miejscowy folwark nadal istniał pod dawna nazwą.

Największą inwestycją we wsi była budowa drogi gminnej w latach 1988-1992, która połączyła miejscowość z Niewirkowem, Kotlicami oraz Dubem.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku wieś Poddąbrowa liczyła 237 mieszkańców, natomiast na 31 grudnia 2005 roku 236 mieszkańców. Wieś położona jest przy drodze powiatowej Niewirków – Kotlice oraz przy drodze gminnej.

Wykaz sołtysów w Poddąbrowie od 1972 roku

Imię i Nazwisko sołtysa okres urzędowania
Stanisław Woch 1972 r. – 1988 r.
Henryk Drygaś 1988 r. – 1996 r.
Jerzy Jurczuk 1996 r. – 1997 r.
Mieczysław Podlewski 1997 r. – 2002 r.
Jan Jakubczak 2002 r. – 14.02.2019 r.
Kinga Wasąg 14.02.2019 r. – nadal