Miasto i Gmina Lwówek

Loading...

Urząd Gminy Miączyn


 • Miączyn 107,
  22-455 Miączyn,
  pow. zamojski, woj. lubelskie
 • tel. 84 6180005
 • gmina@miaczyn.pl
Strona główna2024-01-19T08:19:26+01:00
 • DANE DO UCZESTNICTWA W SPOTKANIU OTWARTYM

  W nawiązaniu do ogłoszenia Wójta Gminy Miączyn z dnia 16 kwietnia 2024 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn, dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w części obrębów ewidencyjnych Gdeszyn i Horyszów, [...]

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIĄCZYN

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn, dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w części obrębów ewidencyjnych Gdeszyn i Horyszów, wraz z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko Na podstawie [...]

 • BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALI WYBORCZYCH

  Stosownie do przepisów art. 37f ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, [...]

 • KARTA Z NAPISEM 14 GPL 2024

  TURNIEJ BRYDŻOWY

  W imieniu Zarządu proactiv Stowarzyszenie Sportowo-Artystyczne w Zamościu 13 kwietnia 2024 roku zapraszamy na Otwarty Turniej Par w Brydżu Sportowym!

 • KOSZYK Z PISANKAMI

Aktualności

Kalendarium wydarzeń

Pozostałe ważne dane