161. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego uczczono w gminie Miączyn. Uczestnicy uroczystości spotkali się przy Mogile Powstańców Styczniowych w lesie w Zawalowie. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą, którą celebrował Proboszcz parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Zawalowie – ks. Robert Fuk.

Oficjalna część przeprowadzona została zgodnie z ceremoniałem wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dowódca Garnizonu Zamość – Pan płk Radosław Kudraj przyjął meldunek o gotowości pododdziałów. Następnie uroczyście podniesiono Flagę Państwową i odegrano Hymn Państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas wydarzenia nie zabrakło przemówień w których podkreślano znaczenie Powstania Styczniowego dla historii Polski.

Wójt Gminy Miączyn Pan Ryszard Borowski przywitał zaproszonych gości oraz mówił o potrzebie upamiętniania tego ważnego dla Polaków zrywu narodowowyzwoleńczego.

Głos zabrał również Starosta Zamojski Pan Stanisław Grześko przypominając ważne fakty historyczne dotyczące walk powstańczych na terenach Lubelszczyzny.

Apel Pamięci odczytał por. Tomasz Sawa  z 25 batalionu lekkiej piechoty z Zamościa. Po apelu oddano salwę honorową.

Zwieńczeniem uroczystości było złożenie kwiatów pod krzyżem bohaterów Powstania Styczniowego i odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Po części oficjalnej tradycyjnie Wójt Gminy Miączyn zaprosił wszystkich przybyłych na wspólny poczęstunek przy ognisku.

Na niedzielnej uroczystości Wojskową Asystę Honorową wystawił 18.Pułk Przeciwlotniczy z Sitańca, Druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Miączyn zaprezentowali się z pocztami sztandarowymi.