Wieś położona na południowym skraju gminy Miączyn, nad rzeką Siniochą, w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej.
Miejscowość wzmiankowano po raz pierwszy w roku 1442, kiedy należała do prawosławnego właściciela chełmskiego. Pierwsza wzmianka o cerkwi pochodzi z 1540 roku. Już w XVII wieku istniał we wsi parterowy dwór murowany, z murowanymi sklepionymi lochami.

Spis z 1827 roku notował wieś w powiecie tomaszowskim i parafii Dub. Niewirków liczył wtedy 59 domów i 448 mieszkańców. Pod koniec XIX wieku wybudowano w Niewirkowie murowany z cegły i otynkowany eklektyczny pałac. Na początku XX wieku istniały we wsi dwa wiatraki.

Spis z 1921 roku wykazał, że Niewirków liczył 94 domy i 616 mieszkańców. W roku 1923 wybudowano na terenie folwarku niewirkowskiego murowaną gorzelnię i magazyn spirytusu, a w 1932 roku młyn motorowy. Tragiczny dla mieszkańców wsi był okres okupacji niemieckiej. W listopadzie 1942 roku policja niemiecka zastrzeliła 57 Żydów.

W grudniu 1942 roku wieś została wysiedlona przez Niemców. Mieszkańców wywieziono do obozu w Zamościu, a ich miejsce zajęli koloniści niemieccy z terenu Rumunii i Bułgarii. We wsi istniała również cegielnia, która zakończyła produkcję cegły w 1971 roku. W związku z reformą terytorialną kraju w 1954 roku utworzono w Niewirkowie gromadę, w skład której weszły: Cześniki, Niewirków, Niewirków-Kolonia, Poddąbrowa oraz Tomaszówka.

Poprawie uległ stan dróg, kiedy to w latach 1975-1977 wybudowano drogę z Miączyna do Niewirkowa i w latach 1977-1978 połączono Niewirków z Niewirkowem-Kolonią.

Wieś położona jest przy drodze powiatowej Miączyn-Niewirków i Niewirków-Kolonia – Kotlice.
Istnieje tutaj Ochotnicza Straż Pożarna.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku wieś Niewirków liczyła 560 mieszkańców,natomiast na 31 grudnia 2005 roku 553 mieszkańców.

Wykaz sołtysów miejscowości Niewirków od 1972 roku

Lp. Imię i Nazwisko sołtysa okres urzędowania
1 Tadeusz Wiśniewski 1972 r – 1982 r.
2 Antoni Łoza 1982 r. – 1990 r.
3 Marian Łoza 1990 r. – 1994 r.
4 Czesław Żyła 1994 r. – 1998 r.
5 Kazimierz Dec 1998 r. – 2002 r.
6 Edward Żyła 2002 r. – 2007 r.
7 Marcin Tambor 21.01.2007 r. – 14.02.2019 r.
8 Anna Sagan 14.02.2019 r. – nadal