Wieś położona na południowo-zachodnim skraju gminy Miączyn, nad rzeką Siniochą, w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej.

Niewirków-Kolonię wydzielono w 1894 roku z gruntów Niewirkowa. W 1921 roku na terenie miejscowości istniało kilka kolonii: Niewirków Katolicki, Niewirków Peresopski, Niewirków Podlodowski, Niewirków Prawosławny, Majdan Niewirkowski.

W 1949 roku utworzono we wsi szkołę, która mieściła się w mieszkaniach prywatnych, a w 1961 roku wybudowano szkolę murowaną. W okresie powojennym poczyniono szereg inicjatyw gospodarczych, od sklepu spożywczego otwartego w 1969 roku po wybudowaną w latach 1967-1972 utwardzoną drogę Niewirków-Kolonia – Karp.

Wieś położona jest przy drodze powiatowej Niewirków-Karp, gm. Sitno. Istnieje tutaj Ochotnicza Straż Pożarna.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku wieś Niewirków-Kolonia liczyła 192 mieszkańców, natomiast na 31 grudnia 2005 roku liczba mieszkańców nie uległa zmianie i wynosi 192 mieszkańców, na dzień 31 grudnia 2019 roku – 181.

Wykaz sołtysów w Niewirkowie Kolonii od 1972 roku

Lp. Imię i Nazwisko sołtysa okres urzędowania
1 Wacław Michnowicz 1972 r. – 1990 r.
2 Antoni Sawicki 1990 r. – 14.02.2019 r.
3 Anna Herms 14.02.2019 r. do obecnie