Miejscowość położona w centralnej części gminy, na pograniczu Kotliny Hrubieszowskiej, Padołu Zamojskiego i Działów Grabowieckich.

Folwark Ministrówka został zapewne utworzony przez Jana Węgleńskiego, ministra skarbu Królestwa Polskiego. Pod koniec XIX wieku istniał w Ministrówce nadal tylko folwark, który wchodził w skład gminy Miączyn i parafii Grabowiec. W tym czasie była w Ministrówce również karczma.

W 1915 roku, podczas wycofywania się wojsk rosyjskich, ewakuowali się także mieszkańcy Ministrówki. Część z nich po wojnie wróciła. W rok później po zajęciu tych terenów Austriacy zbudowali w miejscowości konną kolejkę wąskotorową, którą dostarczali zaopatrzenie dla wojsk na trasie Grabowiec – Dub. W 1918 roku kolej została rozebrana przez miejscową ludność.

W 1921 roku Ministrówka mająca status kolonii liczyła 33 domy i 254 mieszkańców. Podczas II wojny światowej niemal wszystkie zabudowania Ministrówki spłonęły. Po wojnie ludność ukraińska została wysiedlona, a na jej miejsce zasiedlono ludność polską, pochodzącą z różnych stron.

W 1968 roku Ministrówka została zelektryfikowana. Wieś położona jest przy drodze powiatowej Horyszów Polski- Miączyn.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku wieś Ministrówka liczyła 122 mieszkańców, natomiast na 31 grudnia 2005 roku 128 mieszkańców.

Wykaz sołtysów miejscowości Horyszów od 1972 roku

Lp. Imię i Nazwisko sołtysa okres urzędowania
1 Roman Wójcik 1972 r – 1978r.
2 Władysław Zych 1978 r. – 1982 r.
3 Marian Michel 1982 r. – 1990 r.
4 Zygmunt Bielecki 1990 r. – 30.01.2021 r.
5 Agnieszka Bielecka 31.01.2021 r. – nadal