Siedziba gminy, położona jest w jej centralnej części, nad rzeką Siniochą, w obrębie Padołu Zamojskiego.
Pierwsza wzmianka źródłowa o Miączynie pochodzi z roku 1394, kiedy został wymieniony w nowo powstałej parafii łacińskiej w Grabowcu. Z 1472 roku pochodzi wzmianka o cerkwi w Miączynie. Do 1462 roku był wsią książęcą, a po włączeniu księstwa bełskiego do Korony został wsią królewską. W 1622 roku w Miączynie był dwór, prawdopodobnie murowany.
W 1630 roku Miączyn nawiedziło „gwałtowne morowe powietrze”, które wyludniło wieś. Spis z 1827 roku notował Miączyn w powiecie hrubieszowskim i parafii Grabowiec. Liczył wówczas 78 domów i 570 mieszkańców.

W 1918 roku cerkiew rekoncyliowano na kościół katolicki. Pod koniec XIX wieku w Miączynie były dwa młyny wodne i dwie karczmy. Działania wojenne w 1915 roku objęły także okolice Miączyna. Zanotowano tu poważne straty, a wśród wielu domów spłonęły również budynki szkoły i Urzędu Gminy. Według spisu z 1921 roku wieś liczyła 151 domów i 1095 mieszkańców.
Bardzo ważną inwestycją okresu międzywojennego dla gminy Miączyn była budowa w 1916 roku linii kolejowej Zawada-Włodzimierz Wołyński oraz budowa drogi Zamość-Hrubieszów w 1939 roku. Podobnie jak w innych wioskach podczas II wojny światowej w Miączynie doszło  do kilku akcji partyzanckich.

W dniu 22 lipca 1943 roku Miączyn został wysiedlony przez Niemców, którzy w miejsce Polaków zasiedlili kolonistów z Jugosławii, Rumunii i Bułgarii. Po wyzwoleniu życie zaczęło wracać do normy. W 1948 roku uruchomiono w remizo-świetlicy kino „Wiarus”, w tym samym roku utworzono Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”.

W latach 1979-1982 obok istniejącego toru wybudowano drugi tor tzw. Linię Hutniczo-Siarkową, która biegnie od granicy państwa do huty Katowice.

Wieś położona jest przy drogach: krajowej Nr 74 Zamość-Hrubieszów-Zosin, powiatowej Miączyn-Grabowiec. Istnieje tutaj Ochotnicza Straż Pożarna, która funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku wieś Miączyn liczyła 734 mieszkańców,natomiast na 31 grudnia 2005 roku 749 mieszkańców.

Obecnie miejscowość (stan na 12.02.2024 r.) liczy 563 mieszkańców.

Wykaz sołtysów miejscowości Miączyn od 1972 roku

Lp. Imię i Nazwisko sołtysa okres urzędowania
1 Kazimierz Borowski 1972 r – 1986 r.
2 Tadeusz Bielecki 29.11.1988 r, – 21.01.1999 r.
3 Jan Orzechowski 1999 r. – 2002 r.
4 Grażyna Janeczko 2002 r. – 2003 r.
5 Stanisław Domina 19.02.2003 r. – 22.01.2015 r.
6 Adam Hrysiak 22.01.2015 r. – nadal