Miączyn-Stacja to miejscowość powstała z części miejscowości Miączyn położona po obu stronach drogi krajowej Nr 74 Zamość – Hrubieszów – Zosin.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku wieś Miączyn Stacja liczyła 309 mieszkańców, natomiast na 31 grudnia 2005 roku 306 mieszkańców.

Wykaz sołtysów miejscowości Miączyn-Stacja od 1994 roku

Lp. Imię i Nazwisko sołtysa okres urzędowania
1 Janusz Pawłowski 1986r – 1990r.
2 Jan Brzozowski 1990 r. – 2007r.
3 Janusz Fiedorek 2007r. – 2011 r.
4 Ewelina Chodacka 2011 r. – 2015 r.
5 Janusz Fiedorek 25.01.2015 r. – nadal