Miejscowość położona w centralnej części gminy, na pograniczu Kotliny Hrubieszowskiej i działów Grabowieckich. Miejscowość powstała w 1907 roku. W 1921 roku Miączyn-Kolonia liczyła 15 domów i 95 mieszkańców.

W dniu 22 lipca 1943 roku kolonia została wysiedlona przez Niemców, którzy zasiedlili ją kolonistami z Jugosławii, Rumunii i Bułgarii. Po wojnie Polacy powrócili do swych gospodarstw.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku wieś Miączyn Kolonia liczyła 443 mieszkańców, natomiast na 31 grudnia 2005 roku 436 mieszkańców.

Obecnie miejscowość (stan na 12.02.2024 r.) liczy 296 mieszkańców.

Wykaz sołtysów miejscowości Miączyn-Kolonia od 1972 roku

Lp. Imię i Nazwisko sołtysa okres urzędowania
1 Stanisław Podolak 1972 r – 1994 r.
2 Ryszard Misztal 1994r. – 1998 r.
3 Dariusz Siwczuk 1998 r. – 2002 r.
4 Teresa Makuch 2002 r. – 2015 r.
5 Mariusz Kołdej 23.01.2015 r. – 12.02.2019 r.
6 Jan Stefanek 12.02.2019 r. – nadal