Miejscowość położona na południowo-wschodnim skraju gminy Miączyn, nad rzeką Siniochą, w Obrębie Kotliny Hrubieszowskiej. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku, kiedy to we wsi istniał dwór.

W 1944 roku całość dóbr przejął Skarb Państwa na rzecz reformy rolnej. Wszystkie zabudowania dworskie z wyjątkiem dworu zostały rozebrane. W budynku dworskim początkowo mieściły się mieszkania prywatne, a później Urząd Gminy Kotlice.

W 1955 roku we wsi utworzono szkołę, która mieściła się w dawnym dworze po wyprowadzeniu się Urzędu Gminy. Szkoła prowadziła naukę do 1989 roku.

Wieś położona jest przy drodze powiatowej Kotlice – Honiatycze.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku wieś Kotlice Kolonia liczyła 105 mieszkańców, natomiast na 31 grudnia 2005 roku 103 mieszkańców.

Obecnie miejscowość (stan na 12.02.2024 r.) liczy 64 mieszkańców.

Wykaz sołtysów miejscowości Kotlice-Kolonia od 1972 roku

Lp. Imię i Nazwisko sołtysa okres urzędowania
1 Mieczysław Bajwoluk 1972 r – 1976 r.
2 Jan Greluk 1978 r. – 1986 r.
3 Antoni Kaczoruk 1986 r. – 1990 r.
4 Wiesław Paluch 16.01.1992 r. – 28.03.2011 r.
5 Józef Paluch 28.03.2011 r. – nadal