DANE TELEADRESOWE

Urząd Gminy Miączyn

Herb Miączyń

Miączyn 107
22-455 Miączyn

tel. 846180005

GODZINY OTWARCIA:

PONIEDZIAŁEK – 7.30 – 15.30

WTOREK – 7.30 – 17.30

ŚRODA – 7.30 – 15.30

CZWARTEK – 7.30 – 15.30

PIĄTEK 7.30 – 13.30

Imię i nazwisko stanowisko służbowe adres e-mail Nr pokoju telefon
Jarosław Stoń Wójt Gminy jaroslaw.ston@miaczyn.pl 12 (I piętro) 846180005 wew.32
Justyna Rubacha Sekretarz Gminy
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
justyna.rubacha@miaczyn.pl 20 (I piętro) 846180005 wew.35
Małgorzata Makuch Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Finansowo-Oświatowego
skarbnik@miaczyn.pl 21 (I piętro) 846180005 wew.34
Ewa Mielniczuk Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego usc@miaczyn.pl 3 (parter) 846180005 wew.45
Dorota Nowak Referent ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej, kultury i sportu dzialalnoscgosp@miaczyn.pl 2 (parter) 846180005 wew.43
Paweł Kocaj Podinspektor ds. ochrony przeciwpożarowej, gospodarki gruntami, utrzymania i budowy dróg gospodarka.gruntami@miaczyn.pl 5 (parter) 846180005 wew.44
Maciej Wasilewski Podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska ochrona.srodowiska@miaczyn.pl 5 (parter) 846180005 wew.44
Dariusz Małecki Inspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej, planowania przestrzennego i funduszu sołeckiego
Pełnomocnik Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
zarzadzanie.kryzysowe@miaczyn.pl 6 (parter) 846180005 wew.41
Ewelina Czarnota Podinspektor ds. księgowości oświatowej ksiegowosc.oswiata@miaczyn.pl 22 (I piętro) 846180005 wew.31
Marta Kulibab Inspektor ds. oświaty i kadr oswiata@miaczyn.pl 22 (I piętro) 846180005 wew.33
Katarzyna Zielińska Inspektor ds. kancelaryjnych i obsługi rady gminy gmina@miaczyn.pl 12 (I piętro) 846180005 wew.31
Iwona Telicka Inspektor ds. księgowości iwona.telicka@miaczyn.pl 13 (I piętro) 846180005 wew.36
Justyna Morelewska Inspektor ds. księgowości justyna.morelewska@miaczyn.pl 13 (I piętro) 846180005 wew.36
Małgorzata Karabowicz Inspektor ds. księgowości malgorzata.karabowicz@miaczyn.pl 13 (I piętro) 846180005 wew.36
Elżbieta Szymanik Inspektor ds. księgowości podatkowej, akcyzy i archiwum elzbieta.szymanik@miaczyn.pl 17 (I piętro) 846180005 wew.53
Irmina Kowalik Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
wymiar podatku
irmina.kowalik@miaczyn.pl
podatki@miaczyn.pl
18 (I piętro) 846180005 wew.40
Katarzyna Ożóg Podinspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi i egzekucji administracyjnej katarzyna.ozog@miaczyn.pl
odpady@miaczyn.pl
16 (I piętro) 846180005 wew.37
Ewelina Korona Podinspektor ds. księgowości podatkowej i egzekucji administracyjnej podatki@miaczyn.pl
przetargi@miaczyn.pl
16 (I piętro) 846180005 wew.37

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Miączyn jest Pani Renata Alot, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl