mgr Jarosław Stoń – Wójt Gminy Miączyn

adres: Miączyn 107 22-455 Miączyn
  • 84 6180005 wew. 32

Wójt przyjmuje interesantów codziennie od poniedziałku do piątku

w godzinach pracy Urzędu.

W sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy Miączyn przyjmuje interesantów w każdy wtorek

lub w najbliższy dzień roboczy, jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy,

w godz. od 1000 do 1400.