Wójt Gminy Miączyn serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w eliminacjach gminnych

V edycji Wojewódzkiego Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem sprawuje Beata Mazurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego

Organizatorami konkursu są:

– Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

– Muzeum Wsi Lubelskiej

– Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Pielęgnowanie wielopokoleniowych tradycji  i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi to ważna część regionalnej tożsamości i  kultury. Zwyczaj tworzenia pisanek i palm stanowi barwny dorobek naszych przodków oraz kreuje wspaniałą płaszczyznę do integracji międzypokoleniowej . Dlatego przykładem lat ubiegłych serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy – dzieci i młodzież szkolną, członkinie kół gospodyń wiejskich, plastyków i twórców ludowych do udziału w V Wojewódzkim Konkursie na Palmę i  Pisankę Wielkanocną.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie przygotowanych prac wraz kartą zgłoszeniową do Urzędu Gminy Miączyn (pokój nr 2) w  nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2024 r.

W eliminacjach wytypujemy łącznie trzy najlepsze pisanki wielkanocne ( jedną wykonaną techniką tradycyjną, jedną wykonaną techniką współczesną i jedną pracę zbiorową) oraz trzy palmy wielkanocne według tych samych kryteriów. Wybrane prace będą przekazane do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, gdzie wezmą udział w konkursie wojewódzkim.

Ustalono cztery kategorie prac konkursowych:

  1. Pisanka wykonana techniką tradycyjną
  2. Pisanka wykonana techniką współczesną
  3. Palma wykonana techniką tradycyjną
  4. Palma wykonana techniką współczesną

W każdej z kategorii konkursowych zostaną wytypowani laureaci według trzech podkategorii:

  1. dzieci do 10 roku życia;
  2. dzieci i młodzież w wieku 11-17 lat;
  3. dorośli 18+.

W poszczególnych kategoriach wiekowych prace mogą być wykonane indywidualnie lub grupowo.

Rozstrzygnięcie etapu gminnego odbędzie się 4 marca w Urzędzie Gminy Miączyn. Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i upominki.

Uroczysty finał konkursu odbędzie się 23 marca 2023 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (Plac Teatralny 1).

Regulamin i Karta zgłoszeniowa w załącznikach: