Wieś położona na południowo-wschodnim skraju gminy Miączyn, nad rzeką Siniochą, w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej.

Pierwsza wzmianka źródłowa dotycząca wsi pochodzi z roku 1394, kiedy w dokumencie powołującym parafię łacińską w Grabowcu wymieniono również tę wieś.
Już w 1472 roku w miejscowości były 2 karczmy oraz cerkiew. W XVII wieku istniał we wsi dwór obronny. Według spisu z 1827 roku wieś była w powiecie hrubieszowskim i parafii Grabowiec. Liczyła wówczas 62 domy i 470 mieszkańców.

22 lipca 1943 roku Niemcy dokonali wysiedlenia polskiej ludności i w jej miejsce zasiedlili Niemców z Jugosławii, Rumunii i Bułgarii.
W 1957 roku Koniuchy zostały zelektryfikowane, natomiast w roku 1970 została zakończona komasacja gruntów, a w latach 1974-1979 utwardzono drogę na trasie Kotlice przez Koniuchy do Horyszowa.

Wieś położona jest przy drodze powiatowej Kotlice -Horyszów i Koniuchy – Hostynne gm.Werbkowice. We wsi działa Ochotnicza Straż Pożarna.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku wieś Koniuchy liczyła 241 mieszkańców,natomiast na 31 grudnia 2005 roku 236 mieszkańców.

Obecnie miejscowość (stan na 12.02.2024 r.) liczy 164 mieszkańców.

Wykaz sołtysów miejscowości Koniuchy od 1972 roku

Lp. Imię i Nazwisko sołtysa okres urzędowania
1 Kazimierz Pijajko 1972 r – 1998 r.
2 Jan Lewenda 1998 r. – 2002 r.
3 Franciszek Biernacki 2002 r. – 2007 r.
4 Józef Węgliński 11.11.2007 r. – nadal