Wieś położona w środkowej części gminy Miączyn, nad rzeką Siniochą, w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej.
W 1900 roku z dóbr Koniuch wydzielone zostały grunty tworzące wieś o nazwie Koniuchy-Kolonia. Przez wieś przebiega linia kolejowa, którą w 1916 roku wybudowali Austriacy. W Koniuchach-Kolonii wybudowano wtedy przystanek kolejowy.
W 1921 roku miejscowość liczyła 19 domów i 140 mieszkańców.

W dniu 22 lipca 1943 roku miejscowa ludność została wysiedlona przez Niemców, którzy w miejsce Polaków zasiedlili kolonistów z Jugosławii, Rumunii i Bułgarii.
W latach 1979-1982 wybudowano drugi tor tak zwaną Linię Hutniczo-Siarkową, którą dostarczano z byłego Związku Radzieckiego rudę żelaza do Huty Katowice.

Wieś położona jest przy drodze powiatowej Kotlice -Horyszów i Koniuchy -Hostynne gm. Werbkowice.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku wieś Koniuchy Kolonia liczyła 269 mieszkańców, natomiast na 31 grudnia 2005 roku 268 mieszkańców.

Wykaz sołtysów miejscowości Horyszów od 1972 roku

Lp. Imię i Nazwisko sołtysa okres urzędowania
1 Zygmunt Włosowski 1972 r. – 1990 r.
2 Janina Mrówczyńska 1990 r. – 13.01.2019 r.
3 Małgorzata Piłat 13.01.2019 r. – nadal