KOMISJA REWIZYJNA

Marek Łukasz Bąk Przewodniczący Komisji
Marcin Malec Członek Komisji
Grzegorz Kazimierz Wlazły Członek Komisji

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

Bożena Antonina Siudak Przewodnicząca Komisji
Natalia Nieckarz-Mic Członek Komisji
Zbigniew Józef Jarosiewicz Członek Komisji

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

Tadeusz Zbigniew Makuch Przewodniczący Komisji
Sylwester Domina Członek Komisji
Adam Arkadiusz Hrysiak Członek Komisji

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Maria Siejczuk Przewodnicząca Komisji
Anna Cecylia Chojnowska Członek Komisji
Józef Zbigniew Węgliński Członek Komisji