HORYSZÓW

Wieś położona na wschodnim skraju gminy Miączyn, w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej.
Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1394, kiedy weszła w skład utworzonej łacińskiej parafii w Grabowcu. W 1838 roku Horyszów należał do Aleksandra von Kruzensterna, pułkownika jazdy cesarsko-rosyjskiego (pomnik znajduje się na cmentarzu parafialnym).

Pierwsza wzmianka o cerkwi pochodzi z roku 1533. W 1759 roku drewniana cerkiew parafialna p.w.Przemienienia Pańskiego należała do dekanatu chełmskiego. W 1840 roku w skład unickiej parafii wchodziły: Horyszów i Koniuchy. W 1809 roku wybudowano z cegły murowaną cerkiew, która istnieje do dziś, przejęta na kościół rzymskokatolicki.
Od 1875 roku do I wojny światowej była w Horyszowie parafia prawosławna. W 1919 roku cerkiew została rekoncyliowana na filialny kościół rzymskokatolicki w Gdeszynie. Do 1915 roku była we wsi gmina.
31 sierpnia 1920 roku na polach Horyszowa i Hostynnego rozegrała się bitwa 2-go batalionu 30 Pułku Strzelców Kaniowskich z kawalerią S.Budionnego. Polscy żołnierze dwukrotnie odpierali zmasowany atak kawalerii sowieckiej. Dopiero za trzecim razem, kiedy Polakom zabrakło amunicji, ulegli wielokrotnie liczniejszemu wrogowi. Ich ciała spoczywają przy Szkole Podstawowej w Hostynnem, gdzie w 1932 roku postawiono pomnik.

W Horyszowie od 1929 roku istniała olejarnia, zlewnia mleka, młyn. Podczas okupacji 22 lipca 1943 roku Niemcy wysiedlili polską ludność z Horyszowa, a na jej miejsce zasiedlili Niemców z Rumunii, Jugosławii i Bułgarii.
Po wyzwoleniu w 1944 roku majątek dworski został upaństwowiony, ziemię przejęła wówczas Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, zaś budynek dworski rozebrano, a materiał przeznaczono na budowę szkoły we Frankamionce. Wieś zelektryfikowano w 1960 roku. W latach 1960-1965 powstała we wsi filia POM-u w Gozdowie, w 1964 roku klubokawiarnia, a w 1959 gospoda pod nazwą „Promyk”.

Wieś położona jest przy drodze krajowej Zamość – Hrubieszów. Posiada połączenie drogowe z Koniuchami, Gdeszynem, Horyszowem-Kolonią.
W Horyszowie istnieje Ochotnicza Straż Pożarna, która funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku wieś Horyszów liczyła 546 mieszkańców, natomiast na 31 grudnia 2005 roku 555 mieszkańców.

Aktualnie (stan na 12.02.2024 r.) miejscowość liczy 388 mieszkańców.

Wykaz sołtysów miejscowości Horyszów od 1972 roku

Lp. Imię i Nazwisko sołtysa okres urzędowania
1 Władysław Maśluszczak 1972 r – 1980 r.
2 Leokadia Bartnik 1980 r. – 1982 r.
3 Zygfryd Biernacki 1982 r. – 1988 r.
4 Bogdan Łuciak 06.12.1988 r. – 18.02.2019 r.
5 Jakub Rubacha 18.02.2019 r. – nadal