Wieś położona na wschodnim skraju gminy Miączyn, w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej.  Horyszów-Kolonia powstała z parcelacji majątku Horyszów, należącego do Michała Gierdwoynia. W roku 1921 wieś liczyła 10 domów i 59 mieszkańców.
W 1930 roku wieś posiadała kuźnię.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku sołectwo Horyszów-Kolonia liczyło 34 mieszkańców, natomiast na 31 grudnia 2005 roku 32 mieszkańców.

Aktualnie (stan na 12.02.2024 r.) miejscowość liczy 28 mieszkańców.

Wykaz sołtysów miejscowości Horyszów-Kolonia od 1972 roku

Lp. Imię i Nazwisko sołtysa okres urzędowania
 1  Godysław Pióro  1972 r. – 1976 r.
 2  Stanisław Gontarz  1976 r. – 1988 r.
 3  Stanisław Czajka  1988 r. – 1998 r.
 4 Helena Łoza-Czechyra  1998 r. – 2013 r.
 5  Jolanta Buczak  10.03.2013 – nadal