Odpady na terenie gminy Miączyn odbiera oraz informacji udziela

spółka EKOMEGA Zamość

tel.: 84 639 92 83, 605 141 771

INFORMUJEMY, ŻE  ODPADY (SMIECI) NIEPRZESORTOWANE NIE BĘDĄ ODBIERANE !!!

INFORMACJE   DOTYCZĄCE   SEGREGACJI   ODPADÓW

  1. worek w kolorze ŻÓŁTYM – tworzywa sztuczne opakowaniowe : plastikowe butelki  po napojach i chemii gospodarczej , itp. – muszą być zgniecione;
  2. worek w kolorze ZIELONYM – szkło opakowaniowe białe i kolorowe – butelki po napojach,  słoiki itp. oraz puszki po napojach, konserwach itp. , nie wrzucać stłuczonego szkła;
  3. worek w kolorze NIEBIESKIM – makulatura – suchy i czysty papier i tektura;
  4. plastikowy pojemnik – (ŚMIETNIK) –  pozostałe zmieszane odpady komunalne nie podlegające segregacji;
  5. opakowanie własne np. torebka foliowa  –  zużyte baterie;
  6. odpady wielkogabarytowe  –  zużyte meble , nie odbieramy części samochodowych;
  7. opony z samochodów osobowych , nie odbieramy opon z samochodów ciężarowych , oraz z ciągników rolniczych;
  8. bioodpady – odpadki z warzyw i owoców , itp. powinny być zagospodarowane  w przydomowym kompostowniku

 

Bioodpady będą odbierane w terminach wskazanych w harmonogramach od właścicieli nieruchomości w budynkach wielorodzinnych oraz od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy nie zadeklarowali chęci korzystania z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku