GDESZYN-KOLONIA

Miejscowość położona na wschodnim skraju gminy Miączyn, na pograniczu Kotliny Hrubieszowskiej i Działów Grabowieckich. Gdeszyn-Kolonia powstała w latach 1918-1920, kiedy prowadzono parcelację majątku Gdeszyn. W 1921 roku Gdeszyn-Kolonia liczyła 61 domów i 400 mieszkańców.

W grudniu 1957 roku wieś została zelektryfikowana.

Wieś posiada utwardzoną-asfaltowa drogę łączącą ją z Horyszowem oraz Zaborcami, gmina Trzeszczany.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku wieś Gdeszyn Kolonia liczyła 334 mieszkańców,natomiast na 31 grudnia 2005 roku 336 mieszkańców.

Aktualnie (stan na 12.02.2024 r.) miejscowość liczy 188 mieszkańców.

Wykaz sołtysów miejscowości Gdeszyn-Kolonia od 1972 roku

Lp. Imię i Nazwisko sołtysa okres urzędowania
1 Stanisław Luchowski 1972 r – 1980 r.
2 Mieczysław Droździel 1980 r. – 1988 r.
3 Jan Wrębiak 1988 r. – 2002 r.
4 Henryk Krzyszczuk 2002 r. – 24.07.2007 r.
5 Joanna Domalewska 26.08.2007 r. – 10.02.2008 r.
6 Dorota Szeremeta 10.02.2008 r. – nadal