FRANKAMIONKA

Wieś położona na południowo-wschodnim skraju gminy Miączyn, nad rzeką Siniochą, obrębie Kotliny Hrubieszowskiej.Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1827 roku, kiedy spis notował ją w powiecie hrubieszowskim i parafii Grabowiec.
Frankamionka liczyła wówczas 10 domów i 53 mieszkańców. W 1839 roku na mapie Kwatermistrzowskiej miejscowość zaznaczono jako Majdan Koniuski i należała wówczas do Aleksandra Kruzensterna, dziedzica z Horyszowa i Koniuch.

Pod koniec XIX wieku tutejszy folwark wchodził w skład dóbr Horyszów. 23 marca 1944 roku ponad stu-osobowa bojówka Ukraińców z sąsiedniej wsi Łotów napadła niespodziewanie na Frankamionkę. Podczas ataku zamordowano 18 mieszkańców i spalono większą część wioski, w tym budynek szkoły.  Na pomoc mieszkańcom przyśpieszyli partyzanci z oddziału „Wiklina”, którzy przepędzili Ukraińców zabijając  4 napastników.

Sołectwo posiada utwardzoną-asfaltowa drogę łączącą wieś z Koniuchami i Hostynnem, gm. Werbkowice. We wsi działa Ochotnicza Straż Pożarna.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku wieś Frankamionka liczyła 88 mieszkańców, natomiast na 31 grudnia 2005 roku 82 mieszkańców.

Aktualnie (stan na 12.02.2024 r.) miejscowość liczy 53 mieszkańców.

Wykaz sołtysów miejscowości Frankamionka od 1972 roku

Lp. Imię i Nazwisko sołtysa okres urzędowania
1 Henryk Cisek 1972 r – 1980 r.
2 Władysław Głowacki 1980 r. – 17.12.1990 r.
3 Roman Kliszcz 17.12.1990 r. – 09.01.1994 r.
4 Danuta Serafin 10.01.1994 r. – 15.04.2007r.
5 Stanisław Hrycuniak 16.04.2007 r.  – 11.03.2021 r.
6 Marcin Hrycuniak 24.03.2021 r. – nadal