Miasto i Gmina Lwówek

Loading...

Urząd Gminy Miączyn


  • Miączyn 107,
    22-455 Miączyn,
    pow. zamojski, woj. lubelskie
  • tel. 84 6180005
  • gmina@miaczyn.pl
Czyste powietrze2024-01-15T12:54:38+01:00

Logotyp projektu Czyste powietrze, zdrowy wybór.

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

Gmina Miączyn zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie porozumienie w zakresie uruchomienia punktu konsultacyjno- informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny czynny jest we wtorki w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w środy w godzinach od 08:00 do 10:00.

Cel programu:
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Dla kogo?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?
Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Ile?

Dotacja może wynosić do:
66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,

99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz

135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

W ramach działania punktu przeszkoleni pracownicy udzielają mieszkańcom bezpłatnych porad o możliwościach uzyskania dofinansowania. Pomagają też w przygotowaniu i złożeniu wniosku o podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania.

Mieszkańców, którzy chcą skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosku prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Tel. 84 618 00 05 wew. 44.

PRZYDATNE LINKI:

Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Zachęcamy do korzystania z Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego!!!

WDRAŻANIE PROGRAMU NA TERENIE GMINY

Pozostałe ważne dane