Wieś położona na wschodnim skraju gminy Miączyn, na pograniczu Kotliny Hrubieszowskiej i Działów Grabowieckich.

Miejscowość powstała w I połowie XIX wieku pod nazwą Konstantynówka.

W 1845 roku istniała tu karczma. W 1824 roku wieś należała do Feliksa Świdzińskiego. Pod koniec XIX wieku Czartoria należała do gminy Miączyn i parafii Grabowiec. Według spisu z 1921 roku liczyła 174 mieszkańców.

W 1933 roku wybudowano tutaj drewnianą kaplicę, która istnieje do dziś.

Sołectwo posiada utwardzoną-asfaltowa drogę łączącą ją ze Świdnikami.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku wieś Czartoria liczyła 105 mieszkańców, natomiast na 31 grudnia 2005 roku 102 mieszkańców.

Obecnie miejscowość (stan na 12.02.2024 r.) liczy 57 mieszkańców.

Wykaz sołtysów miejscowości Czartoria od 1972 roku

Lp. Imię i Nazwisko sołtysa okres urzędowania
1 Stanisław Bartnik 1972 r – 1980 r.
2 Ryszard Kołodziej 1980 r. – 1988 r.
3 Jan Marcyniuk 1988 r. – 1992 r.
4 Ludomir Jagusiak 1992 r. – 1994 r.
5 Leszek Buczak 1994 r. 2007 r.
6 Anna Buczak 26.07.2007 r. – 15.02.2019 r.
7 Krzysztof Kozak 15.02.2019 r. – 30.06.2023 r.
8 Anna Buczak 31.07.2023 r. – nadal