TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIĄCZYNIE

Publikacja: |2024-02-20T15:44:13+01:0020 października, 2021|RPO Województwa Lubeskiego na lata 2014-2020|

Gmina Miączyn zakończyła realizację projektu pn.: ,,Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miączynie”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność [...]