Grafika z napisem Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Informacja o dofinansowaniu zadania z państwowego funduszu celowego
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 110734L w miejscowości Zawalów” został wyłoniony wykonawca robót:

TRANS-BRUK Alicja Kierepka, Kalinowice 140F, 22-400 Zamość z terminem realizacji do 7 lipca 2024 r.

Koszty realizacji przedmiotowego zadania:
Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 516 023,53 zł.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 412 818,82 zł.
Udział własny Gminy Miączyn: 103 204,71 zł.

Podstawowy zakres robót obejmuje:

  1. Roboty przygotowawcze – 834 m.
  2. Wykonanie chodnika – 1 380,14 m².
  3. Wykonanie zjazdów – 285,05 m².
  4. Przejście dla pieszych wraz z oświetleniem

Zdjęcie tablicy z informacją o zadaniu.