Grafika z napisem Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Informacja o dofinansowaniu zadania z państwowego funduszu celowego
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 110737L w miejscowości Niewirków” został wyłoniony wykonawca robót:

JSK TEAM Monika Krasnopolska, ul. Bolesława Prusa 13, 22-400 Zamość z terminem realizacji do 7 lipca 2024 r.

Koszty realizacji przedmiotowego zadania:

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 617 475,40 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 493 980,32 zł
Udział własny Gminy Miączyn: 123 495,08 zł

Podstawowy zakres robót obejmuje:

  1. Roboty przygotowawcze – 851 m.
  2. Wykonanie chodnika – 1 407,55 m².
  3. Wykonanie zjazdów – 747,00 m².
  4. Perony przystankowe – 2 szt

Zdjęcie tablicy z informacją o zadaniu.