Stosownie do przepisów art. 37f ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy oraz postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego obowiązkiem Wójta jest zapewnienie bezpłatnego transportu do lokali wyborczych
w dniu wyborów, tj. w dniu 9 czerwca 2024 r., jeżeli:

  1. w ramach gminy nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy;
  2. najbliższy przystanek komunikacyjny oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego.

Bezpłatny dowóz autobusowy do lokali wyborczych w dniu 9 czerwca 2024 r. dla wyborców tych miejscowości, w których dostęp do lokali wyborczych  jest najbardziej utrudniony zapewni firma przewozowa Stanisław Bodys, Wólka Łabuńska.

Bus będzie oznaczony napisem na przedniej szybie WYBORY.

Szczegółowy przebieg linii komunikacyjnych wraz z trasą przejazdu, miejscowościami oraz godzinami przyjazdów i odjazdów zawierają dołączone do informacji rozkłady jazdy, które będą również dostępne w Urzędzie Gminy Miączyn.

Wójt Gminy

    /-/ mgr Jarosław Stoń

DO POBRANIA:

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW:

MAPY Z TRASAMI DO LOKALI WYBORCZYCH: