Stosownie do przepisów art. 37f ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązkiem Wójta jest zapewnienie bezpłatnego transportu do lokali wyborczych w dniu wyborów, tj. w dniu 7 kwietnia 2024 r., jeżeli:

  1. w ramach gminy nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy;
  2. najbliższy przystanek komunikacyjny oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego.

Bezpłatny dowóz autobusowy do lokali wyborczych w dniu 7 kwietnia 2024 r. dla wyborców tych miejscowości, w których dostęp do lokali wyborczych  jest najbardziej utrudniony zapewni firma przewozowa Stanisław Bodys, Wólka Łabuńska.

Bus będzie oznaczony napisem na przedniej szybie WYBORY.

Szczegółowy przebieg linii komunikacyjnych wraz z trasą przejazdu, miejscowościami oraz godzinami przyjazdów i odjazdów zawierają dołączone do informacji rozkłady jazdy, które będą też dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Wybory – WYBORY SAMORZĄDOWE 07.04.2024 r.  oraz w Urzędzie Gminy Miączyn.

Wójt Gminy

    /-/ Ryszard Borowski

Do pobrania: